mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông


Báo cáo thường niên năm 2018
Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 09:56

XEM

 
Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các Tài liệu phục vụ Đại hội
Thứ năm, 11 Tháng 4 2019 23:19

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên 2019.pdf

CÁC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT.pdf

2) Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát Công ty.pdf

3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và PA phân phối lợi nhuận năm 2019.pdf

4) Báo cáo việc thể nhân và pháp nhân năm được nhận chuyển nhượng.pdf

5) Báo cáo thực hiện SXKD 2018 và KH SXKD 2019.pdf

6) Giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 .pdf

7) QĐ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.pdf

8) Tờ trình di chuyển trụ sở chính Công ty.pdf

 
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018
Thứ hai, 08 Tháng 4 2019 08:15

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty sau kiểm toán năm 2018  XEM

Báo cáo tài chính Công ty sau kiểm toán năm 2018 XEM

 
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thứ hai, 11 Tháng 3 2019 10:44

XEM

 
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 21:09

1. Báo cáo thực hiện KHSXKD 2017, KHSXKD 2018 XEM

2. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ XEM

3. Phương án sửa đổi điều lệ XEM

4. Tờ trình phê duyệt Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc XEM

5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT XEM

6. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán XEM

7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017 XEM

8. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2018 XEM

9. Giấy ủy quyền XEM

10. Giấy xác nhận XEM

 
«Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo