mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Lễ chuyển giao đang bộ, đoàn thanh niên Công ty CP Sông Đà 8 sáp nhập về đảng bộ, đoàn thanh niên Công ty CP Sông Đà 7.
Lễ chuyển giao đang bộ, đoàn thanh niên Công ty CP Sông Đà 8 sáp nhập về đảng bộ, đoàn thanh niên Công ty CP Sông Đà 7.
Thứ ba, 23 Tháng 11 2010 14:13

- Thực hiện Quyết định số 610 QĐ/ĐUTĐ ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Sông Đà  V/V Chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên Đảng bộ cơ sở CTy CP Sông Đà 8, thành Đảng bộ bộ phận Công ty CP Sông Đà 8 trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 7.

- Thực hiện Quyết định số 153 TĐSĐ/QĐ- ĐTN ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Ban thường vụ  Đoàn thanh niên Tập đoàn Sông Đà V/V Điều chuyển tổ chức Đoàn cơ sở và đoàn viên CTy cổ phần Sông Đà 8 trực thuộc Đoàn TN Công ty Sông Đà 7.


Quá trình đi đến việc chuyển giao Đảng bộ, Đoàn thanh niên  CTy cổ phần Sông Đà 8 sáp nhập về Đảng bộ, Đoàn thanh niên  CTy cổ phần Sông Đà 7 như sau:

- Thực hiện Nghị quyết số 54 TCT/HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà ngày 09 tháng 3 năm 2010 V/V Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 8 cho Công ty cổ phần Sông Đà 7.

          - Thực hiện Nghị quyết số 04NQ/CT- ĐHĐCĐ ngày 12/01/2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 8V/V bán cổ phần của TCT Sông Đà ( nay là Tập đoàn Sông Đà) tại Công ty CP Sông Đà 8 cho Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Ngày 09 tháng 8 năm 2010 Công ty cổ phần Sông Đà 7 hoàn thành việc mua bán chuyển nhượng 1.438.700 cổ phần, mức giá chuyển nhượng 20.500đ/cổ phần, số tiền là 29.493.350.000đồng, tại hợp đồng số: 02/CNCP- SĐ8/2010 ký giữa Tập đoàn Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà 7. Công ty CP Sông Đà 7 trở thành Công ty mẹ của Công ty CP Sông Đà 8.

          - Thực hiện Quyết định số 610 QĐ/ĐUTĐ ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Sông Đà  V/V Chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên Đảng bộ cơ sở CTy CP Sông Đà 8, thành Đảng bộ bộ phận Công ty CP Sông Đà 8 trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 7.

          - Thực hiện Quyết định số 153 TĐSĐ/QĐ- ĐTN ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Ban thường vụ  Đoàn thanh niên Tập đoàn Sông Đà V/V Điều chuyển tổ chức Đoàn cơ sở và đoàn viên CTy cổ phần Sông Đà 8 trực thuộc Đoàn TN Công ty Sông Đà 7.

Ban chấp hành Đảng bộ CTy Sông Đà 8 đã họp ra Nghị quyết số 64/NQ-ĐUCT ngày 01 tháng 11 năm 2010 & Tờ trình số 65/TTr-ĐUCT ngày 01 tháng 11 của Đảng ủy Công ty cổ phần Sông  Đà 8 V/V Kiện toàn công tác tổ chức Đảng & đề nghị chỉ định BCH đảng bộ BP Công ty CP Sông Đà 8.

           Ngày 02 tháng 11 năm 2010 Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 7 ra Nghị quyết số 63 CT/ĐU ngày 02 tháng 11 năm 2010 tiếp nhận, hoàn thiện tổ chức các chi bộ trực thuộc Đảng ủy BP CTy Sông Đà 8. Chỉ định BCH đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Sông Đà 8 trực thuộc Đảng ủy CTy cổ phần Sông Đà 7.

          Ngày 27 tháng 10 năm 2010 Đoàn thanh niên  Công ty cổ phần Sông Đà 7 ra Nghị quyết số 165 NQ-ĐTN-SĐ7 ngày 27 tháng 10 năm 2010 tiếp nhận, hoàn thiện tổ chức các chi đoàn trực thuộc Đoàn TN CTy cổ phần Sông Đà 8.

           Sau khi xem xét công tác chuẩn bị, Đảng ủy, Đoàn thanh niên  Công ty cổ phần Sông Đà 7 đề nghị Ban thường vụ đảng ủy, Ban thường vụ Đoàn TN Tập đoàn  và được phép  tổ chức Lễ chuyển giao giữa hai Đảng bộ, Đoàn thanh niên  vào ngày 17 tháng 11 năm 2010 tại Trụ sở Công ty CP Sông Đà 8- Xã Nậm Păm- Huyện Mường  La- Tỉnh Sơn La.

- Tổ chức Đảng bộ bộ phận Cty CP Sông Đà 8 gồm 6 chi bộ :

1. Chi bộ Cơ quan Công ty.

2. Chi bộ CTy cổ phần Sông Đà 801.

3. Chi bộ Chi nhánh Sông Đà 802.

4. Chi bộ Chi nhánh Sông Đà 804.

5. Chi bộ Chi nhánh Sông Đà 807.

6. Chi bộ Công ty CP Vật liệu xây dựng Sông Đà.

- Tổ chức Đoàn thanh niên Cty CP Sông Đà 8 gồm 6 chi đoàn :

1. Chi đoàn Cơ quan Công ty.

2. Chi đoàn  CTy cổ phần Sông Đà 801.

3. Chi đoàn Chi nhánh Sông Đà 802.

4. Chi đoàn Chi nhánh Sông Đà 804.

5. Chi đoàn  Chi nhánh Sông Đà 807.

6. Chi đoàn Công ty CP Vật liệu xây dựng Sông Đà.

Các Đ/C Lê Vĩnh Giang - Bí  thư Đảng bộ Cty CP Sông Đà 8, Đ/C Trần Văn Trung Bí  thư Đoàn TN Cty CP Sông Đà 8; Đ/C Nguyễn Thông Hoa- Bí  thư Đảng bộ Cty CP Sông Đà 7, Đ/C Nguyễn Tiến Dũng Bí  thư Đoàn TN Cty CP Sông Đà 7 đã ký biên bản bàn giao.
 

 

Sau khi sáp nhập Đảng bộ CTy cổ phần Sông Đà 7 có gần 400 đảng viên, được tổ chức thành 6 đảng bộ bộ phận, 5 chi bộ trực thuộc. Tổ hợp Sông Đà 7 có  5 công ty cổ phần, 6 công ty TNHH với hơn 3.200 CBCNV, là một đơn vị lớn trong Tập đoàn Sông Đà. Công ty  quyết tâm đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, phát triển Tổ hợp Sông Đà 7 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Trước mắt tập chung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2010 tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

 

                                                                        Theo tin từ Văn phòng đảng ủy CTy SĐ7


 

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo