mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các Tài liệu phục vụ Đại hội
Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các Tài liệu phục vụ Đại hội
Thứ năm, 11 Tháng 4 2019 23:19

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên 2019.pdf

CÁC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT.pdf

2) Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát Công ty.pdf

3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và PA phân phối lợi nhuận năm 2019.pdf

4) Báo cáo việc thể nhân và pháp nhân năm được nhận chuyển nhượng.pdf

5) Báo cáo thực hiện SXKD 2018 và KH SXKD 2019.pdf

6) Giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 .pdf

7) QĐ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.pdf

8) Tờ trình di chuyển trụ sở chính Công ty.pdf

 

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo