mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Các mẫu biểu kiểm điểm đảng viên năm 2020
Các mẫu biểu kiểm điểm đảng viên năm 2020
Thứ năm, 12 Tháng 11 2020 13:09

- Hồ sơ kiểm điểm cá nhân.

+ Bản cam kết tu dưỡng rne luyện cá nhân.

+ Kê khai tài sản.

+ Kiểm điểm đảng viên.

+ Mấu theo QĐ 213 (Xác nhận nơi cư trú).

+ Phiếu bổ sung Hồ sơ đảng viên.

+ Phiếu phân tích chất lượng đánh giá cán bộ quản lý.

+ Phiếu phân tích đánh giá chất lượng đảng viên.

- Hồ sơ kiểm điểm tập thể.

+ Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng của đảng viên.

+ Báo cáo tổng kết công tác đảng.

+ Biên bản cuộc họp kiểm điểm.

+ Đánh giá chất lượng đảng viên.

+ Kiểm điểm của tập thể.

+ Phiếu phân tích chất lượng đánh giá tập thể lãnh đạo quản lý.

+ Phiếu phân tích chất lượng, đánh giá tổ chức đảng.

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.

+ Tờ trình đề nghị xếp loại tập thể, cán bộ lãnh đạo quản lý.

+ Tổng hợp mức đề xuất chất lượng đảng viên của các chủ thể.

 

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo