mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thứ năm, 07 Tháng 4 2022 14:51

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Do trên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu), của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành ngày 29/03/2022, có một số cổ đông địa chỉ không rõ ràng, không có số điện thoại liên hệ nên Công ty cổ phần Sông Đà 7 không thể gửi thư đến hết các Quý cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7 được. Vậy đề nghị các Quý cổ đông tải tài liệu trên địa chỉ Website của Công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022.

5. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021.

6. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

7. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

8. Báo cáo chuyển trụ sở Công ty.

9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

 

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo