mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2009
Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2009
Thứ tư, 16 Tháng 6 2010 07:55

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CÔNG TÁC SXKD, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009.

Sáng ngày 24/7/2009, Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD, Công đoàn, Đoàn thanh niên 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ninh Duy Phóng - Phó giám đốc Ban điều hành dự án thủy điện Sơn La.

 

(ảnh mang tính chất đại diện)

Hội nghị đã nghe các báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 gồm: Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng do đồng chí Nguyễn Sỹ Cát - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày; Báo cáo sơ kết công tác SXKD do đồng chí Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trình bày; Báo cáo sơ kết công tác Công đoàn và phong trào CNVC do đồng chí Vũ Quang Dưỡng - Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty Sông Đà, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày; Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN do đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BCH Đoàn Tổng công ty Sông Đà, Bí thư Đoàn Công ty trình bày. Qua các bản báo cáo sơ kết, nhìn chúng trong 6 tháng đầu năm 2009 tuy có nhiều khó khăn do tình hình khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu gây ảnh hưởng tới nền kinh tế trong nước và hoạt động SXKD của Công ty. Song với những biện pháp hỗ trợ của Chính phủ về ưu đãi lãi suất vốn vay Ngân hàng, sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng công ty Sông Đà, sự phối kết hợp của các đơn vị trong nội bộ Tổng công ty, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2009. Các chỉ tiêu đạt được của tổ hợp Sông Đà 7 như sau :

- Tổng giá trị SXKD : Thực hiện 520,16 tỷ đồng/KH năm : 1.138,5 tỷ đồng, đạt 46%.

Trong đó :

+ Giá trị xây lắp : Thực hiện 201,58 tỷ đồng/KH năm : 544,6 tỷ đồng, đạt 37%.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp và kinh doanh khác : Thực hiện 318,577 tỷ đồng/KH năm : 593,864 tỷ đồng, đạt 54%.

- Doanh thu : Thực hiện 409,276 tỷ đồng/KH năm : 876,586 tỷ đồng, đạt 47%.

- Các khoản nộp Nhà nước : Thực hiện 16,161 tỷ đồng/KH năm : 31,079 tỷ đồng, đạt 52%.

- Lợi nhuận : Thực hiện 32,975 tỷ đồng/KH năm : 50,299 tỷ đồng, đạt 66%.

- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu : Thực hiện 6 tháng đầu năm 2009 là 8,06%.

- Thu nhập bình quân 1 CBCNV/tháng : Thực hiện 4,775 triệu đồng/KH năm 4,285 triệu đồng, đạt 111%.

- Giá trị đầu tư : (Công ty mẹ) : Thực hiện 90,721 tỷ đồng/KH năm : 216,678 tỷ đồng, đạt 41,8%.

- Vốn chủ sở hữu đến 30/6/2009 là : 301,285 tỷ đồng.

 

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo