mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Tin tức
Tin tức
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 7
Thứ năm, 28 Tháng 4 2016 14:05

XEM

 
Tìm kiếm cơ hội đầu tư của Công ty CP Sông Đà 7 tại khu vực Tây Bắc
Thứ tư, 27 Tháng 4 2016 08:32

 

Đọc thêm...
 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 7
Thứ ba, 19 Tháng 4 2016 10:33

DOWLOAD

1 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 XEM

2 Quy chế làm việc XEM

3 Báo cáo thực hiện KH SXKD năm 2015 và KH năm 2016   XEM

4 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và KH năm 2016 của HĐQT XEM

5 Báo cáo tài chính năm 2015 XEM

6 Báo cáo thù lao HĐQT XEM

7 Báo cáo của BKS XEM

8 Báo cáo phương án sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của SD7 XEM

9 Tờ trình Phương án xử lý các khỏan đầu tư tài chính dài hạn XEM

10 Phiếu biểu quyết XEM

11 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT va BKS XEM

12 Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016 XEM

 
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 và các tài liệu phục vụ Đại hội
Thứ ba, 19 Tháng 4 2016 09:20

DOWLOAD

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo