mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thứ hai, 11 Tháng 3 2019 10:44

XEM

 
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 21:09

1. Báo cáo thực hiện KHSXKD 2017, KHSXKD 2018 XEM

2. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ XEM

3. Phương án sửa đổi điều lệ XEM

4. Tờ trình phê duyệt Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc XEM

5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT XEM

6. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán XEM

7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017 XEM

8. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2018 XEM

9. Giấy ủy quyền XEM

10. Giấy xác nhận XEM

 
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 17:18

XEM

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 14:42

XEM

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo