mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông
Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 3 triệu cổ phần
Thứ ba, 29 Tháng 3 2016 14:10

XEM

 
Nghị quyết phê duyệt kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ 3 triệu cổ phần
Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 13:32

XEM

 
Nghị quyết và Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
Thứ ba, 10 Tháng 11 2015 16:58

02 Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường năm 2015 XEM

02 Biên bản họp ĐHCĐ bất thường năm 2015 XEM

Biên bản kiểm phiếu tại ĐHCĐ bất thường năm 2015 XEM

 
Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2015
Thứ tư, 28 Tháng 10 2015 09:06

Thông báo

mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 XEM

 

Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 XEM

Quy chế Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 XEM

Giấy ủy quyền và xác nhận tham dự ĐHCĐ năm 2015 XEM

Phiếu biểu quyết  XEM

Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần và thay đổi phương án trả cổ tức 2011  XEM

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo