mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Tin Tổng công ty Sông Đà
Tin Tổng công ty Sông Đà
Trên công trường Thủy điện Lai Châu
Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014 08:15

Tháng 7 - giữa mùa mưa, song không khí lao động trên công trường thủy điện Lai Châu vẫn diễn ra khẩn trương như bất cứ lúc nào. Gần 2 nghìn công nhân, lao động của các Tập đoàn, Tổng Công ty: Sông Đà, LiCoGi, Trường Sơn, LiLaMa vẫn miệt mài thi công 3 ca liên tục.

Công việc của các đơn vị tập trung vào các hạng mục như: Đổ bê tông đập tràn, bê tông cửa lấy nước, lắp đặt đường ống áp lực dẫn nước vào các tổ máy phát điện, buồng xoắn các tổ máy, dây chuyền băng tải bê tông đầm lăn, gia cố, chống thấm mái… Mặc dù yếu tố thời tiết có ảnh hưởng tới tiến độ thi công song theo lãnh đạo các đơn vị nhà thầu, yếu tố này chỉ tác động đến kế hoạch tháng còn kế hoạch chung của cả quý và cả năm thì vẫn được đảm bảo.

Theo mục tiêu, cuối năm 2014 công trình thuỷ điện sẽ ngăn sông và lấp kênh dẫn dòng. Đến cuối năm 2015 công trình sẽ chính thức phát điện tổ máy số 1.

Một số hình ảnh trên công trường tháng 7:

Toàn cảnh Thuỷ điện Lai Châu.

 

Tuyến năng lượng (tuyến quan trọng nhất của nhà máy) đang được khẩn trương thi công.

 

Công nhân công ty lắp máy LiLaMa thi công đường ống áp lực.

 

Hệ thống đường ống áp lực dẫn nước vào các buồng máy của Nhà máy.

 

Buồng xoắn tổ máy số 1 đang được thi công.

 

Công nhân Công ty Sông đà 5 đổ bê tông hạng mục cửa lấy nước.

Đo trắc địa nhằm tránh những sai sót kỹ thuật khi thi công các hạng mục.

Lâm Trần (Theo baolaichau.vn)
 
Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
Thứ năm, 03 Tháng 7 2014 13:33

TCT Sông Đà là doanh nghiệp hoạt động đa ngành bao gồm xây dựng EPC, sản xuất điện, cơ khí chế tạo và phát triển đô thị, vật liệu xây dựng… Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, TCT Sông Đà cũng như các Doanh nghiệp nhà nước khác đang phải đối mặt với những thách thức về tài chính, chiến lược, vận hành và quản trị. Những thách thức này đang làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh cũng như vị thế doanh nghiệp đã đạt được và phát triển bền vững của doanh nghiệp, cụ thể:

-          Tình hình tài chính đang chịu tác động mạnh bởi kết hợp ba yếu tố: doanh thu tăng trưởng chậm, chi phí lãi vay và các loại chi phí khác tăng cao.

-          Về mặt chiến lược, danh mục kinh doanh có mức độ phân tán lớn, đầu tư thiếu tập trung, nhiều đơn vị hoạt động trên quy mô nhỏ và không thực sự hiệu quả. Hiện tượng cạnh tranh nội bộ ngày càng cao.

-          Về mặt tổ chức, có sự trùng lặp hoạt động của các chức năng tại công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các công ty cấp dưới.

-          Về mặt hiệu quả kinh doanh, đơn vị hoạt động chưa hiệu quả.

-          Hệ thống quản trị chưa đáp ứng yêu cầu.

TCT Sông Đà đã được Chính phủ Việt Nam lựa chọn tham gia Dự án 1 Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. TCT Sông Đà đã xây dựng Đề án “Tái cấu trúc TCT Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến 2020” và được Bộ Xây dựng phê duyệt theo Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 15/01/2013.

Ngày 16/10/2013, HĐTV TCT Sông Đà đã có Quyết định số 463/TCT-HĐTV phê duyệt “Kế hoạch thực hiện Đề án tái cấu trúc TCT Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến 2020”. Đề án tái cấu trúc và quá trình thực hiện đề án sẽ dẫn tới các thay đổi có khả năng tác động đến nhiều mặt hoạt động của TCT trong giai đoạn hiện nay và ngay tới đây. Nhiệm vụ chính của việc tái cấu trúc có thể được kể đến như sau:

1. Tái cấu trúc về ngành kinh doanh: Tập trung vào ngành kinh doanh chính, thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính và kém hiệu quả.

-          TCT Sông Đà sẽ tái cấu trúc và tập trung vào 3 ngành kinh doanh chính bao gồm: (1) Ngành tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC; (2) Ngành Điện, (3) Ngành Phát triển đô thị và nhà ở và tiến hành hoái toàn bộ những khoản đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính hoặc đơn vị hoạt động không hiệu quả.

-          Thoái vốn các khoản đầu tư tài chính và tại doanh nghiệp hoạt động ngoài ngành kinh doanh chính và hoạt động hiệu quả thấp.

2. Tái cấu trúc về tổ chức: Xây dựng tổ chức xoay quanh 3 ngành kinh doanh chính và kiểm soát 4 quy trình trọng yếu; cơ cấu tổ chức theo thông lệ tốt, bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả.

-          Sông Đà lựa chọn mô hình quản lý là nhà kiểm soát chiến lược, theo đó công ty mẹ sẽ kiểm soát 4 vấn đề trọng yếu gồm: (1) Lựa chọn danh mục kinh doanh và phân bổ vốn; (2) Chiến lược; (3) Nhân sự và (4) Quản lý hiệu quả hoạt động của các công ty con và ngành kinh doanh; Sông Đà từng bước kiểm soát các quy trình này và hoàn chỉnh vào năm 2017.

-          Cơ cấu tổ chức tại công ty mẹ xoay quanh 3 ngành kinh doanh chính; Tinh gọn bộ máy và tập trung đầu mối quản lý, tương ứng với tiến độ sáp nhập các công ty trong ngành kinh doanh chính.

-          Tái cấu trúc tổ chức các đơn vị thuộc 3 ngành kinh doanh theo hướng thông lệ tốt của ngành và hướng tới hợp nhất thành 01 công ty trong 01 ngành kinh doanh chính. Tiến độ phù hợp với tiến độ sáp nhập các công ty và mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại một số công ty thuộc ngành kinh doanh chính

3. Tái cấu trúc về tài chính: Tiếp tục tăng trưởng doanh thu, lấy ngành tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC và sản xuất điện làm động lực tăng trưởng; hoàn thành cổ phần hóa công ty mẹ vào năm 2015 và  nâng cao sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của TCT.

-          Lành mạnh hóa về tài chính

-          Đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt mục tiêu đặt ra trong quá trình tái cấu trúc, bao gồm doanh thu và lợi nhuận.

-          Đảm bảo thực hiện cổ phần hóa TCT Sông Đà vào năm 2015.

-          Tái cơ cấu các khoản nợ lãi suất cao, thời gian vay ngắn bằng các khoản vay với thời gian vay dài, lãi suất thấp.

4. Tái cấu trúc về quản lý của HĐTV/HĐQT: Áp dụng quy trình quản lý của HĐTV theo hướng thông lệ tốt nhằm nâng cao tính minh bạch; nâng cao hiệu quả quản trị và giám sát về chiến lược, tài chính, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

5. Tái cấu trúc về quản trị doanh nghiệp: Xây dựng và phát triển hệ thống các quy trình quản lý chính yếu và được vận hành theo thông lệ tốt nhất về: tài chính, nhân sự, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, đấu thầu & lập dự toán, quản lý dự án, quản trị chiến lược, hệ thống thông tin, quản trị thương hiệu....

6. Tái cấu trúc về nguồn nhân lực:

-          Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời chiến lược phát triển của doanh nghiệp và các ngành kinh doanh chính về số lượng và chất lượng.

-          Cơ cấu lại lực lượng lao động, tinh giản bộ máy gián tiếp.

-          Nâng cao năng lực của lực lượng lao động thông qua việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển nghề nghiệp, chế độ đãi ngộ theo hiệu quả công việc.

7. Quản trị sự thay đổi: Kiểm soát và giảm thiểu các thách thức của sự thay đổi đồng thời đảm bảo sự thống nhất và ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện để hiện thực hóa thành công Đề án Tái cấu trúc Sông Đà.

Hiện tại lãnh đạo cấp cao nhất của TCT Sông Đà đã có sự cam kết và ủng hộ mạnh mẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ tái cấu trúc được thể hiện bằng những hành động cụ thể như: thành lập Ban chỉ đạo Tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao quản trị công ty; bố trí nguồn nhân lực, tài chính để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc; sử dụng tư vấn hỗ trợ thực hiện.... Để đảm bảo thực hiện đề án tái cấu trúc thành công cần có sự chấp nhận, ủng hộ sự thay đổi theo hướng tích cực của toàn thể cán bộ công nhân viên của TCT Sông Đà và sự ủng hộ của các Bộ, Ngành liên quan. Đề án Tái cấu trúc sẽ được thực hiện thành công với sự nỗ lực, đóng góp của mỗi cá nhân trong TCT vào quá trình này.

Ban QL Tái cấu trúc DN và nâng cao QTCT

 

 
Công đoàn TCT Sông Đà đồng hành cùng các doanh nghiệp và người LĐ của đơn vị trong “Tháng công nhân 2014”
Thứ ba, 03 Tháng 6 2014 14:13

Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức “tháng công nhân 2014” với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” và tình hình thực tiễn của đơn vị, ngay từ đầu tháng 4/2014, Ban Thường vụ Công đoàn TCT Sông Đà đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung chuẩn bị để đồng loạt tổ chức các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong “tháng công nhân 2014”.

Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ luôn có sự gắn kết các hoạt động tại cơ sở với các hoạt động do Công đoàn TCT tổ chức ở các địa bàn, các công trường do vậy nhiều hoạt động đã được kết quả cao góp phần đảm bảo mục tiêu tiến độ các công trình, nâng cao đời sống của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.  Kết quả cụ thể như sau:

1- Về tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất và tôn vinh lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Các cấp công đoàn trong TCT đã phối hợp với chuyên môn tiếp tục duy trì, đẩy mạnh chiến dịch thi đua 300 ngày đêm để đảm bảo các mục tiêu của phong trào thi đua liên kết tại công trường thủy điện Lai Châu; Tập trung thi công cao độ để đảm bảo mục tiêu chống lũ năm 2014 tại thủy điện Xêkaman 1 (Lào); Phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ từ 25 ngày đến 1,5 tháng mục tiêu đào hạ nền và gia cố gian máy, gian biến thế công trình thủy điện Huội Quảng...

Các đơn vị trong TCT đã lựa chọn được 34 công nhân, lao động tiêu biểu để đề nghị Công đoàn Xây dựng Việt Nam tôn vinh tại Hà Nội ngày 15/5/2014; Thường trực CĐTCT đã xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thi đua: “ Đảm bảo mục tiêu chống lũ 2013 và đào hạ nền, gia cố gian máy, gian biến thế công trình thủy điện Huội Quảng”.

Ban Thường vụ Công đoàn TCT cũng đã xét và đề nghị Công đoàn cấp trên xét, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo cho 02 cá nhân.

2- Về các hoạt động chăm lo đời sống của người lao động

Ban Thường vụ Công đoàn TCT đã họp, phối hợp với các Ban điều hành của TCT và các đơn vị thi công đề ra nhiều giải pháp chăm lo đời sống cho CBCNV tham gia thi công các công trình thủy điện  Xêkaman 1; Xêkaman 3; Xan Xay (Lào) khi từ đầu năm 2014, phía bạn cấm nhập khẩu một số mặt hàng liên quan đến đời sống hàng ngày của người lao động như: lương thực, thực phẩm, rau quả... Công đoàn TCT phát động tới CBCNV trên các công trường phong trào tăng gia chăn nuôi, cải thiện đời sống. Tại công trường thủy điện Lai Châu, Công đoàn TCT tiếp tục tổ chức Hội thi “Bữa ăn chất lượng, nhà ăn sạch đẹp”. Đội ngũ nấu ăn của 20 bếp ăn tập thể trên công trường tham dự Hội thi. Các Công đoàn cơ sở cũng đã tích cực kiểm tra, đôn đốc chuyên môn chi trả tiền lương và thực hiện đầy đủ chế độ của người lao động. Đặc biệt Công đoàn TCT đã chỉ đạo các cơ sở tiến hành rà soát các đối tượng là CBCNV bị tai nạn lao động nặng, bị ốm đau, nằm viện dài ngày để tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà (mỗi suất 500.000,đ). Toàn TCT đã có 188  CBCNV được thăm hỏi, tặng quà trong “ tháng công nhân”.

3- Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Đến tháng 4, hầu hết các doanh nghiệp của TCT Sông Đà đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2014. Nhằm giúp BCH Công đoàn cơ sở và các đại diện tập thể lao động được bầu tại Hội nghị người lao động nắm chắc các nội dung, yêu cầu để chuẩn bị tham gia đối thoại tại đơn vị, Công đoàn TCT đã chỉ đạo điểm tổ chức Hội nghị đối thoại lần đầu năm 2014 tại Công ty CP Thép Việt – Ý. Đã có 35 Chủ tịch Công đoàn cơ sở và cán bộ Công đoàn TCT tham dự và học tập.

4- Về công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ CNVCLĐ

Công đoàn TCT đã chỉ đạo các cơ sở thực hiện tuyên truyền bề nổi bằng băng cờ, pa nô khẩu hiệu, bảng chữ điện tử để chào mừng ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ,...tại cơ quan đơn vị và các công trường, nhà máy. Ban Thường vụ Công đoàn TCT cũng đã triển khai tới các CĐCS công văn số 643/TLĐ ngày 17/5/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trước tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chủ tịch Công đoàn TCT đã ký kết liên tịch với Tổng giám đốc TCT thống nhất vận động mỗi CBCNV dành 1 ngày lương để ủng hộ ngư dân và lực lượng chấp pháp Việt Nam đang ngày đêm bám biển, bám thực địa để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Các cấp công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân mới vào đơn vị làm việc gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã phối hợp với Đoàn thanh niên của đơn vị, giới thiệu cán bộ, công nhân ưu tú để đề nghị Đảng xem xét bồi dưỡng làm thủ tục kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tháng 5 đã có 36 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục khác cũng đã được tăng cường tới CNVCLĐ. Ngoài ra với sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng đội tuyển An toàn Vệ sinh viên giỏi TCT Sông Đà đã đạt giải nhất Hội thi AT-VSV Giỏi toàn quốc ngành Xây dựng được tổ chức từ ngày 13÷14/5/2014 tại Hội trường Bộ Xây dựng.

5- Về công tác xây dựng tổ chức công đoàn

Công đoàn TCT đã chỉ đạo các cơ sở rà soát, tổ chức kết nạp lứa đoàn viên mới. Trong tháng 5 các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã kết nạp được 329 đoàn viên. Lễ kết nạp đoàn viên đã được các CĐCS tổ chức trang trọng, tạo ấn tượng tốt đẹp với đoàn viên mới.

Cũng trong tháng 5, Ban Thường vụ Công đoàn TCT đã triển khai công tác Quy hoạch cán bộ Công đoàn. Dự kiến các Công đoàn cơ sở hoàn thành quy hoạch trước ngày 10/7/2014, Công đoàn TCT hoàn thành công tác quy hoạch trong tháng 8/2014.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện kế hoạch của Công đoàn xây dựng Việt Nam, Công đoàn TCT đã cử 20 Đ/c cán bộ công đoàn tham gia lớp đào tạo cán bộ công đoàn theo phương pháp tích cực.

Trên đây là kết quả các hoạt động chủ yếu của Công đoàn TCT Sông Đà trong tháng công nhân 2014. Ban Thường vụ Công đoàn TCT trân trọng cám ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, của Đảng ủy TCT Sông Đà; Cám ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền trong TCT; Đặc biệt cám ơn tập thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong TCT đã đồng lòng hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động do công đoàn tổ chức./.

 

 
Tuyên dương 60 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.
Thứ sáu, 30 Tháng 5 2014 14:23

Thiết thực kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014); kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014).

Sáng ngày 28/5/2014, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức tuyên dương 60 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.
Tham dự có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Văn nghệ chào mừng liên hoan
Văn nghệ chào mừng liên hoan

Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ III là hoạt động thiết thực nhằm động viên, khuyến khích, cổ vũ các cán bộ, đoàn viên, thanh niên sinh viên Khối Doanh nghiệp Trung ương thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ góp phần cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước. Trong số này có các gương mặt tiêu biểu như: Mai Văn Phương, Kỹ sư trưởng tàu Bình Minh 02, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2013; Vũ Trung Thành, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội với lợi nhuận hằng năm hơn 1000 tỷ đồng; Lưu Hoàng, Cơ trưởng máy bay A321, Tổng công ty Hàng không Việt Nam với hàng nghìn giờ bay an toàn...

 

d

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị, trong thời gian tới, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối tiếp tục phát huy sức trẻ và trí tuệ của mình tích cực tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối; đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tự giác rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp…

Các bạn cũng có thể tải wechat về máy vừa chát với bạn bè qua wechat  và vừa chơi game.

Đồng chí Bùi Văn Cường
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (bìa phải) tặng biểu trưng cho thanh tiên tiến tại buổi lễ
Đồng chí

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn (bìa trái) tặng bằng khen và biểu trưng cho thanh niên tiên tiến tại buổi lễ

Trong game có trò co tuong rất hấp dẫn. Bạn hãy tải ngay co tuong và cùng các cao thủ đấu trí.

 

Phát biểu tại Liên hoan, đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: “60 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối Doanh nghiệp Trung ương được tuyên dương hôm nay đã được Hội đồng bình xét Đoàn Khối lựa chọn từ đề nghị của cơ sở Đoàn trực thuộc là những thanh niên tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, trong đó có 20 cán bộ Đoàn tiêu biểu, 10 doanh nhân trẻ tiêu biểu, 12 quản lý trẻ tiêu biểu, 12 lao động trẻ tiêu biểu, 6 Tình nguyện viên và sinh viên tiêu biểu. Họ thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương, những tấm gương sáng về học tập, công tác và cống hiến vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước” ..

 

 


Đồng chí Bí thư Đoàn Khối chúc mừng và mong muốn các gương thanh niên tiên tiến tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước trong Năm thanh niên tình nguyện 2014.

 

Theo doanthanhnien.vn./

 

* Đoàn thanh niên Tổng công ty Sông Đà vinh dự có đồng chí Trần Đức Tân - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Sông Đà  và Đồng Chí Nguyễn Cao Luyện - Khu trưởng khu gian máy, gian biến thế thuộc Phòng kỹ thuật chất lượng, Chi nhánh Sông Đà 10.6 trên công trình thủy điện Huội Quảng được vinh danh thanh niên tiến Khối DNTW lần này.

Ngoài ra các bạn có thể tải candy crush saga game hay như thiên thần và cùng chơi candy crush saga nhé

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo