mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Tin tức
Tin tức
Các mẫu biểu kiểm điểm đảng viên năm 2020
Thứ năm, 12 Tháng 11 2020 13:09

- Hồ sơ kiểm điểm cá nhân.

+ Bản cam kết tu dưỡng rne luyện cá nhân.

+ Kê khai tài sản.

+ Kiểm điểm đảng viên.

+ Mấu theo QĐ 213 (Xác nhận nơi cư trú).

+ Phiếu bổ sung Hồ sơ đảng viên.

+ Phiếu phân tích chất lượng đánh giá cán bộ quản lý.

+ Phiếu phân tích đánh giá chất lượng đảng viên.

- Hồ sơ kiểm điểm tập thể.

+ Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng của đảng viên.

+ Báo cáo tổng kết công tác đảng.

+ Biên bản cuộc họp kiểm điểm.

+ Đánh giá chất lượng đảng viên.

+ Kiểm điểm của tập thể.

+ Phiếu phân tích chất lượng đánh giá tập thể lãnh đạo quản lý.

+ Phiếu phân tích chất lượng, đánh giá tổ chức đảng.

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.

+ Tờ trình đề nghị xếp loại tập thể, cán bộ lãnh đạo quản lý.

+ Tổng hợp mức đề xuất chất lượng đảng viên của các chủ thể.

 
Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 7
Thứ ba, 28 Tháng 7 2020 15:22

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Quyết định sáp nhập phòng Kinh tế đầu tư và phòng kỹ thuật chất lượng và đổi tên thành phòng Kinh tế - Kỹ thuật.

Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kính tế - Kỹ thuật.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ phó phòng kinh tế - Kỹ thuật.

 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thứ bảy, 13 Tháng 6 2020 00:22

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 
Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thứ bảy, 30 Tháng 5 2020 06:36

Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ 2020

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

Tờ trình chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ TGĐ điều hành

Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, địa điểm di chuyển trụ sở chính của DN

Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ 2020

Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trình ĐHĐCD 2020

Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ 2020

Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận trình ĐHĐCĐ 2020

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo