mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Tin tức
Tin tức
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thứ sáu, 27 Tháng 4 2018 12:44

XEM

 
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 15:22

XEM

 
Báo cáo tài chính Quý I/2018
Thứ sáu, 20 Tháng 4 2018 16:50

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quý I/2018 XEM

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2018 XEM

 
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 21:09

1. Báo cáo thực hiện KHSXKD 2017, KHSXKD 2018 XEM

2. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ XEM

3. Phương án sửa đổi điều lệ XEM

4. Tờ trình phê duyệt Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc XEM

5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT XEM

6. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán XEM

7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017 XEM

8. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2018 XEM

9. Giấy ủy quyền XEM

10. Giấy xác nhận XEM

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo