mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Tin tức
Tin tức
Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thứ năm, 29 Tháng 4 2021 15:54

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát.

5. Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

6. Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

 
Báo cáo thường niên năm 2020
Thứ hai, 26 Tháng 4 2021 16:00

Báo cáo thường niên năm 2020

 
Báo cáo phương án nhân sự để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Thứ ba, 20 Tháng 4 2021 11:00

1. Báo Cáo phương án nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ứng cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Biên bản họp nhóm đề cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Đề cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thứ năm, 08 Tháng 4 2021 15:32

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Thông báo hướng dẫn ứng cử đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Báo cáo tình hình thực hiện SXKD 2020. Tổng kết nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và KH 2021-2026.

7. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận.

8. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2020.

9. Tờ trình phương án chuyển trụ sở Công ty.

10. Tờ trình phương án  quyết toán thù lao năm 2020 và phương án năm 2021.

11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ năm 2021.

12. Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

13. Tờ  trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo